بازار لوله، اتصالات و شیرآلات ایران
رونمایی

رونمایی از یک محصول استراتژیک پتروشیمی

زمان مطالعه: 2 دقیقه صبح امروز در مراسمی در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، از گرید KLM100B(L) تولیدی در پتروشیمی کارون رونمایی شد. این محصول که در سال گذشته به مقدار 5000 تن وارد کشور شده بود، از این پس با ظرفیت سالانه 5400 تن در ایران تولید می شود.